Har du klickat
med inhalatorn?

 

Vilka klick betyder något för dig?

Det är inte bara i möten med andra människor det kan säga klick. Har du tänkt på vad ett klick kan betyda för att få bekräftelse på en handling eller på att något har fungerat som det ska? På denna sida kan du läsa mer om vad klicket från Trimbow NEXThaler pulverinhalator kan betyda för dig och dina KOL-patienter*1-3.

Hur inhalationsklicket fungerar

Vid inspirationsflödet 35 L/min uppnås såväl minimalt som optimalt luftflöde och full dos avges, vilket bekräftas med ett klick1-3. Se filmen om hur inhalationsklicket fungerar här bredvid.

Klicka hem en träningsinhalator här!

Här du kan du beställa en träningsinhalator av Trimbow NEXThaler som du kan använda vid mötet med dina patienter.

Välstuderat innehåll i pulverinhalator vid KOL

Trimbow NEXThaler pulverinhalator (DPI) med extrafina partiklar innehåller samma fasta trippelkombination (ICS/LABA/LAMA) som sprayberedningen (pMDI) och är godkänd som underhållsbehandling för patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)*1.

 

Chiesis Trimbow Nexthaler inhalator för Astma-KOL