Sprayinhalatorn vid
både KOL och astma*†1

  • Nu även godkänd för patienter med astma1
  • Fast trippelberedning med extrafin formulering1,2
  • Dosering två gånger dagligen1,2
Chiesis Trimbow sprayinhalator för Astma-KOL

Ny behandlingsmöjlighet för dina astmapatienter*†1

Trimbow – den första fasta trippelkombinationen (ICS/LABA/LAMA) med extrafina partiklar i inhalationsspray (pMDI) godkändes 2017 som underhållsbehandling för vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)*1

2021 godkändes även Trimbow inhalationsspray (pMDI) som underhållsbehandling för astmapatienter som har symtom trots behandling med ICS/LABA och som har upplevt minst en exacerbation det senaste året.1†

Boka möte

När din patient inte uppnått tillräcklig sjukdomskontroll med ICS/LABA1

Trimbow är den första fasta trippelbehandlingen (ICS/LABA/LAMA) med extrafina partiklar i en och samma sprayinhalator som godkänts för användning till astmapatienter.1† Glykopyrronium (LAMA), den tredje verksamma substansen i Trimbow, blockerar acetylkolins bronksammandragande effekt och vidgar luftvägarna. För de patienter som står på kombinationsbehandling med ICS/LABA och ändå har symtom och risk för fler exacerbationer, är Trimbow ett nytt behandlingsalternativ.1

Minskar antalet astmaexacerbationer1

vs BDP/FF (p=0,033)

Förbättrar lungfunktionen1

vs BDP/FF (p=0,008)

Når både stora och små luftvägar1-5

Pojke som lutar sig tillbaka på ett träd

Extrafina partiklar – når både stora och små luftvägar3-5

Aerosolpartiklarna i Trimbow är i genomsnitt mycket mindre än de partiklar som erhålls med icke extrafina formuleringar. För beklometasondipropionat resulterar detta i en kraftfullare effekt än formuleringar som ger icke extrafina partiklar (100 mikrogram extrafint beklometasondipropionat i Trimbow motsvarar 250 mikrogram beklometasondipropionat i en ickeextrafin formulering).1,2

Detta betyder att de verksamma substanserna lättare når ut i hela lungan, inklusive de små luftvägarna.1-5

Nedanstående bilder visar lungor som behandlats med extrafin beredning av BDP/FF/G jämfört med en icke extrafin beredning av FluF/vi/UMEC. Högre deponering i små luftvägar med lägre C/P-kvot uppnåddes med alla tre substanser för BDP/FF/G jämfört med FluF/vi/UMEC.**5,6

Trimbow extrafina partiklar

Icke extrafina partiklar flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol

TRIMARAN-studien på några minuter

Här kan du ta del av en summering TRIMARAN, en av de två studier som ligger bakom den nya astmaindikationen.7

Material att ladda
ner och beställa

Här kan du ladda ner en snabbguide om symtom och behandling vid okontrollerad astma och ett diskussionsunderlag med frågor att diskutera med din patient. Du kan även beställa olika typer av material.

Chiesis Trimbow Nexthaler inhalator för Astma-KOL

Trimbow Nexthaler

Nu finns Trimbow även som pulverinhalator vid KOL.

Läs mer om Trimbow Nexthaler
Kvinna står vid staket vid havet

Håll dig uppdaterad

Ta del av nyheter och inbjudningar inom våra terapiområden KOL och astma.

Anmäl dig här