Att upptäcka okontrollerad
KOL och astma

För patienter med astma eller måttlig till svår KOL som inte uppnår tillräcklig kontroll med ICS/LABA eller LABA/LAMA, krävs ofta ytterligare behandling.1-4

Här kan du läsa mer om de symtom som tyder på dålig astmakontroll och om insättning av uppföljande behandling vid KOL.

KOL

Uppföljande läkemedelsbehandling vid KOL

Uppföljande behandling av patienter med måttlig till svår KOL baseras på symtom och förekomst av exacerbationer. Patienter som har nytta av kortverkande beta-2-agonist vid behov ska även fortsättningsvis ha denna behandling, men i avsaknad av effekt sätts behandlingen ut.2-4

Vid dyspné utan exacerbationer2-4

Dyspné utan exacerbationer vid KOL

Vid exacerbationer med eller utan dyspné2-4

Exacerbationer med eller utan dyspné vid KOL
Ung flicka som syns bakifrån på strand

ASTMA

Symtom som tyder på dålig astmakontroll hos patienter

SAD-relaterade symtom*5

 • Dyspné
 • Luftvägsobstruktion
 • Väsande/pipande andningsljud
 • Hosta
 • Nattliga astmasymtom
 • Icke-respiratoriska symtom: oro/ångest, huvudvärk, hjärtklappning, klåda, buksmärta, stress/depression, svettning

Fortsatta astmasymtom1,5-8

 • Frekvent väsande/pipande andningsljud
 • Svårigheter att djupandas
 • Symtom relaterade till BHR (bronkiell hyperreaktivitet)
 • Nattliga astmasymtom
 • Mer påtagliga ansträngningsutlösta symtom
 • Frekventa allergiska respiratoriska symtom efter exponering för allergener
 • Nattliga astmasymtom

Olika åsikter om astmakontroll

Det är ofta skillnad på vad sjukvården och patienterna menar när de pratar om astmakontroll. Det innebär inte att patienterna överskattar sin astmakontroll, utan snarare på att de bedömer astmakontroll i relation till hur snabbt deras läkemedel verkar och symtomen minskar. Det kan vara bra att förklara att astmakontroll inte innebär att de automatiskt blir ”bra” när de tar sina läkemedel.

Utvärdering av astmasymtom

Utvärdering av astmasymtom1

Behandlingstrappa för astma

Nästa steg för din astmapatient1

Guider och diskussionsunderlag

Här kan du ladda ner en kortfattad guide om behandling vid KOL baserad på de senaste behandlingsriktlinjerna. Du kan även ladda ner en snabbguide samt ett diskussionsunderlag med frågor att ställa till din patient när du misstänker okontrollerad astma.

Ladda ner material