Ung flicka som syns bakifrån på strand

Nu i både spray och pulverinhalator

Trimbow – den första fasta trippelkombinationen (ICS/LABA/LAMA) med extrafina partiklar i inhalationsspray är idag godkänd vid både KOL och astma*†. Nu kan du även erbjuda dina KOL-patienter samma beredning och extrafina formulering i pulverinhalatorn Trimbow Nexthaler. *1,2

Chiesis Trimbow Nexthaler inhalator för Astma-KOL

Två nyheter i syfte att anpassa behandlingen till dina patienter med olika respiratoriska sjukdomar.

Trimbow – den första fasta trippelkombinationen (ICS/LABA/LAMA) med extrafina partiklar i inhalationsspray (pMDI) godkändes 2017 som underhållsbehandling för vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).*1

2021 godkändes även Trimbow inhalationsspray (pMDI) som underhållsbehandling av astma hos vuxna.†1

Nu finns även Trimbow Nexthaler – samma fasta trippelkombination med extrafina fina partiklar, i pulverinhalator (DPI). Trimbow Nexthaler är godkänd som underhållsbehandling för patienter med måttlig till svår KOL och ett alternativ för de patienter som föredrar att ta sitt läkemedel i pulverform (DPI).*1,2

På Chiesi arbetar vi kontinuerligt för att förbättra vården och livskvaliteten för alla som lever med astma eller KOL. Med den nya astmaindikationen för Trimbow inhalationsspray och möjligheten att erbjuda dina KOL-patienter pulverinhaltorn Trimbow Nexthaler, kan vi tillsammans göra mer för dina patienter med respiratoriska sjukdomar.

Chiesis Trimbow Nexthaler inhalator för Astma-KOL

Trimbow – nu även i Nexthaler pulverinhalator (DPI) vid KOL*2

Samma fasta trippelkombination med extrafina partiklar, nu i pulverform!

Läs mer
Chiesis Trimbow sprayinhalator för Astma-KOL

Trimbow (pMDI) – vid både KOL och astma!*†1

Nu har Trimbow inhalationsspray även godkänts som underhållsbehandling vid astma.

Läs mer
Kvinna står vid staket vid havet

3 i 1 i extrafina partiklar –
nu i två beredningsformer

Trimbow är den första fasta trippelkombinationen av beklometasondipropionat, formoterol och glykopyrronium (BDP/FF/G) med extrafina partiklar som når både stora och små luftvägar, reducerar exacerbationer och förbättrar lungfunktionen jämfört med beklometasondipropionat och formoterol (BDP/FF), hos patienter med okontrollerad astma eller KOL.1-7

Aerosolpartiklarna i Trimbow är i genomsnitt mycket mindre än de partiklar som ges med icke-extrafina formuleringar. För beklometasondipropionat resulterar detta i en kraftfullare effekt än formuleringar som ger icke-extrafina partiklar (100 mikrogram extrafint beklometasondipropionat i Trimbow motsvarar 250 mikrogram beklometasondipropionat i en ickeextrafin formulering).1,2

Trippelkombinationen i Trimbow finns idag i två olika beredningsformer, lösning*† respektive torrt pulver*, som förutom en aerosol med extrafina partiklar, ger en samdeposition av de tre aktiva komponenterna.1,2

Att upptäcka okontrollerad
KOL och astma

För patienter med astma eller måttlig till svår KOL som inte uppnår tillräcklig kontroll med ICS/LABA eller LABA/LAMA, krävs ofta ytterligare behandling8-11. Här kan du läsa mer om de symtom som tyder på dålig astmakontroll och om insättning av initial och uppföljande behandling vid KOL.

Läs mer om utredning
Man blåser snö ur händer

Guider och diskussionsunderlag

Här kan du ladda ner en kortfattad guide om behandling vid KOL. Du hittar även en snabbguide om behandling och frågor att diskutera vid okontrollerad astma.

Ladda ner material

Vanliga frågor om Trimbow

Trimbow Chiesi illustration

Vad menas med extrafina partiklar?

Aerosolpartiklarna i Trimbow är i genomsnitt mycket mindre än de partiklar som ges med icke-extrafina formuleringar. Detta resulterar i en kraftfullare effekt än formuleringar med icke-extrafina partiklar, då de verksamma substanserna lättare når ut i hela lungan – inklusive de små luftvägarna.1,2,12,13

Läs mer
Trimbow Chiesi illustration

Vilka är fördelarna med en inhalationsräknare?

Trimbow Nexthaler är en andningsdriven inhalator med inhaltationsräknare vilket innebär att antalet inhalationer först räknas ned då patienten inhalerat sitt läkemedel på rätt sätt. Detta gör det lättare för patienten att hålla koll sin medicinering.1

Läs mer
Trimbow Chiesi illustration

Vilka patienter kan ha fördel av Trimbow Nexthaler?

Med nya Trimbow Nexthaler kan du nu erbjuda ett alternativ för de patienter med måttlig till svår KOL som inte uppnått tillräcklig kontroll med ICS/LABA eller LABA/LAMA och som kan ha nytta av att ta sitt läkemedel i pulverform.*2

Läs mer
Kvinna med rött hår utanför bilfönster

Vill du veta mer?

Här kan du anmäla intresse för att ta del av produktinformation om Trimbow samt våra terapiområden KOL och astma.