Alternativet för de KOL-patienter som
föredrar att ta sitt läkemedel i pulverform1*

Trimbow (87/5/9) – den första fasta trippelkombinationen (ICS/LABA/LAMA) med extrafina partiklar i inhalationsspray är godkänd vid både KOL och astma*†‡2. Med Trimbow NEXThaler kan du erbjuda samma fasta trippelkombination med extrafina partiklar i pulverform till dina KOL-patienter*1.

Högre styrka för astmapatienter som
inte uppnått tillräcklig symtomkontroll2‡

Trimbow (87/5/9) – den första fasta trippelkombinationen (ICS/LABA/LAMA) med extrafina partiklar i inhalationsspray är godkänd vid både KOL och astma*†. Med Trimbow spray (172/5/9) kan du anpassa styrkan till behoven hos dina patienter med astma.2

Den enda fasta trippelbehandlingen
i både pulver- och sprayinhalator1,2

Trimbow (87/5/9) – den första fasta trippelkombinationen (ICS/LABA/LAMA) med extrafina partiklar i inhalationsspray är godkänd vid både KOL och astma*†. Med Trimbow NEXThaler kan du erbjuda samma fasta trippelkombination med extrafina partiklar i pulverform till dina KOL-patienter*1. Och med Trimbow Spray kan du anpassa styrkan till behoven hos dina patienter med astma†‡2.

Har du klickat med inhalatorn?

Med ett klick från Trimbow NEXThaler kan du vara säker på att hela dosen har blivit avgiven. Läs mer om inhalationsklicket och vad det kan betyda för dig och dina KOL-patienter här.1,3,4

Läs mer

Olika alternativ för individanpassad behandling av patienter med astma och KOL.

Trimbow (87/5/9) – den första fasta trippelkombinationen (ICS/LABA/LAMA) med extrafina partiklar i inhalationsspray (pMDI) godkändes 2017 som underhållsbehandling för vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)*2.

Förutom vid KOL är Trimbow inhalationsspray (87/5/9) även godkänt som underhållsbehandling av astma hos vuxna†2. 2022 godkändes Trimbow inhalationsspray i en högre styrka (172/5/9) för de astmapatienter som har symtom, trots behandling med högdos ICS/LABA och som upplevt minst en exacerbation det senaste året‡2.

Dessutom finns Trimbow NEXThaler, samma fasta trippelkombination med extrafina partiklar, i pulverinhalator (DPI). Trimbow NEXThaler är godkänd som underhållsbehandling för patienter med måttlig till svår KOL och ett alternativ för de patienter som föredrar att ta sitt läkemedel i pulverform.*1

På Chiesi arbetar vi kontinuerligt för att förbättra vården och livskvaliteten för alla som lever med astma eller KOL. Med den högre styrkan (172/5/9) för Trimbow inhalationsspray vid astma och möjligheten att erbjuda dina KOL-patienter Trimbow inhalationsspray (87/5/9) eller pulverinhalatorn Trimbow NEXThaler, kan vi tillsammans göra mer för dina patienter med respiratoriska sjukdomar.

Chiesis Trimbow Nexthaler inhalator för Astma-KOL

Trimbow NEXThaler – pulverinhalator (DPI) vid KOL

Samma fasta trippelkombination som sprayberedningen (pMDI), med extrafina partiklar i pulverform!1

Läs mer

Trimbow inhalationsspray (pMDI) – i två styrkor

Trimbow inhalationsspray finns i två styrkor. En medelhög dos (87/5/9) för behandling vid KOL och astma*†2, och en hög dos (172/5/9) för behandling av astmapatienter i behov av ökad symtomkontroll trots behandling med högdos ICS/LABA.‡2

Läs mer
Kvinna står vid staket vid havet

3 i 1 i extrafina partiklar –
i två beredningsformer

Trimbow är den första fasta trippelkombinationen av beklometasondipropionat, formoterol och glykopyrronium (BDP/FF/G) med extrafina partiklar som når både stora och små luftvägar, reducerar exacerbationer och förbättrar lungfunktionen jämfört med beklometasondipropionat och formoterol (BDP/FF), hos patienter med okontrollerad astma eller KOL.1,2,5-9

Aerosolpartiklarna i Trimbow är i genomsnitt mycket mindre än de partiklar som ges med icke extrafina formuleringar. För beklometasondipropionat resulterar detta i en kraftfullare effekt än formuleringar som ger icke extrafina partiklar (100 mikrogram extrafint beklometasondipropionat i Trimbow motsvarar 250 mikrogram beklometasondipropionat i en ickeextrafin formulering).1,2

Trippelkombinationen i Trimbow finns i två olika beredningsformer, lösning* respektive pulver*, som ger en aerosol med extrafina partiklar och en samdeposition av de tre aktiva komponenterna.1,2

Guide och diskussionsunderlag

Här kan du ladda ner en kortfattad guide om behandling vid KOL. Du hittar även ett diskussionsunderlag – frågor att diskutera vid okontrollerad astma.

Ladda ner material

Vanliga frågor om Trimbow

Trimbow Chiesi illustration

Vad menas med extrafina partiklar?

Aerosolpartiklarna i Trimbow är i genomsnitt mycket mindre än de partiklar som ges med icke extrafina formuleringar. Detta resulterar i en kraftfullare effekt än formuleringar med icke extrafina partiklar, då den verksamma substanserna lättare når ut i hela lungan – inklusive de små luftvägarna.1,2,10,11

Läs mer
Trimbow Chiesi illustration

Vilka är fördelarna med en inhalationsräknare?

Trimbow NEXThaler är en andningsdriven inhalator med inhalationsräknare, vilket innebär att antalet inhalationer först räknas ned då patienten inhalerat sitt läkemedel på rätt sätt.1 Detta gör det lättare för patienten att hålla koll på sin medicinering.

Läs mer
Trimbow Chiesi illustration

Vilka patienter kan ha fördel av Trimbow NEXThaler?

Med Trimbow NEXThaler kan du erbjuda ett alternativ för de patienter med måttlig till svår KOL som inte uppnått tillräcklig kontroll med ICS/LABA eller LABA/LAMA och som kan ha nytta av att ta sitt läkemedel i pulverform.*1

Läs mer
Trimbow Chiesi illustration

Vilka patienter kan ha fördel av den högre dosen av Trimbow inhalationsspray?

Vuxna patienter som inte uppnår adekvat symtomkontroll med underhållsbehandling bestående av en kombination av en långverkande beta-2-agonist (LABA) och en hög dos inhalerad kortikosteroid (ICS) och som har upplevt minst en exacerbation av astma under det senaste året, kan ha fördel av tillägg av en långtidsverkande antikolinergika (LAMA). Med Trimbow spray erhålls detta i en fast trippel (ICS/LABA/LAMA).‡2

Läs mer
Kvinna med rött hår utanför bilfönster

Vill du veta mer?

Här kan du anmäla intresse för att ta del av produktinformation om Trimbow samt våra terapiområden KOL och astma.